Tento web poskytuje informace k minulému období (2014-2020)

| Nové programové období najdete na webu DZS

Nová publikace eTwinning: Inspirace do EKOprojektů

Publikováno: 10. 9. 2020

Národní podpůrné středisko pro eTwinning v ČR (DZS) právě vydalo publikaci eTwinning: Inspirace do EKOprojektů, ve které jsou představeny zajímavé aktivity zaměřené na ekologická témata a environmentální výchovu, jež byly realizovány v mateřských, základních i středních školách napříč celou Českou republikou. Aktivity jsou rozepsány do stručných návodů, které si může každý upravit pro konkrétní výukový cíl a podle znalostí a schopností žáků.

Více informací a odkaz ke stažení publikace naleznete ZDE.