Tento web poskytuje informace k minulému období (2014-2020)

| Nové programové období najdete na webu DZS

Přihlaste se do mezinárodního online kurzu určeného novým eTwinnerům

Publikováno: 29. 6. 2020

Podzimní kurz bude zaměřen na nováčky v eTwinningu (preferenci budou mít eTwinneři registrovaní v r. 2020). Cílem kurzu je jim přiblížit, jak efektivně začlenit ICT do hodin, a zlepšit tak výuku. Kurz potrvá 12 týdnů od 7. 9. do 30. 11. 2020 a bude probíhat v prostředí eTwinning Moodle. Bude veden v anglickém jazyce.

Bližší informace vč. registračního formuláře naleznete zde.