Tento web poskytuje informace k minulému období (2014-2020)

| Nové programové období najdete na webu DZS

Sítě a centralizované aktivity / eTwinning

eTwinning

Aktivita eTwinning podporuje on-line spolupráci škol a učitelů na dálku za pomoci digitálních technologií.

Akce a termíny

< 2022

Nejsou k dispozici žádné termíny