Zapojte se do eTwinningové hry Demokracie v nás!

Publikováno: 17. 1. 2019

Při příležitosti Evropského roku 2019 zaměřeného na téma „Demokratická účast“ (Democratic participation) připravilo Národní podpůrné středisko pro eTwinning v ČR (DZS) pro české eTwinnery hru s názvem Demokracie v nás.

Jejím cílem je podpořit povědomí žáků o činnosti Evropského parlamentu a fungování principů zastupitelské demokracie

Jednotlivé úkoly budou spjaty se zastupitelskou demokracií na třech úrovních:

* místní/komunální (zastupitelstvo obce/kraje),

* celostátní (Parlament ČR),

* evropské (Evropský parlament).

Hra bude svým zaměřením vhodná především pro žáky 4. a 5. tříd 1. stupně ZŠ, žáky 2. stupně ZŠ, gymnázia/SŠ/SOŠ a bude probíhat ve veřejné virtuální třídě TwinSpace.

Přihlásit do hry se můžete splněním úkolu „Začínáme –  představujeme se".

Více informací nalezneze ZDE.