Tento web poskytuje informace k minulému období (2014-2020)

| Nové programové období najdete na webu DZS

Sítě a centralizované aktivity / Eurodesk

Eurodesk

Eurodesk je evropská informační síť, která umožňuje mladým lidem a pracovníkům s mládeží snadný a rychlý přístup k informacím týkajících se studia, práce v zahraničí, cestování nebo dobrovolnictví. Eurodesk spravuje rovněž Evropský portál pro mládež a disponuje sítí partnerů, kteří poskytují informace a pořádají akce přímo v regionech České republiky. 

Základní informace

Eurodesk poskytuje informace týkající se:

  • evropských programů pro mladé lidi a pracovníky s mládeží.
  • aktivit v zahraničí - studium, práce, cestování, ubytování, dobrovolnictví.
  • obecných  informací o EU.

O Eurodesku:

Eurodesk je od roku 2014 oficiální informační síť programu Erasmus+ mládež, v České republice spadá pod Dům zahraniční spolupráce.

Národní partner Eurodesku funguje v  rámci evropské sítě, kterou podporuje koordinační jednotka se sídlem v Bruselu - Evropská kancelář Eurodesku.

Eurodesk  má v ČR rozvinutou síť regionálních partnerů. Ta vznikla s cílem rozšířit dostupnost informačních služeb Eurodesku pro mladé lidi na místní úrovni. Národní partner těmto regionálním organizacím nabízí školení, informační nástroje, pomoc a podporu s cílem usnadnit poskytování informací v rámci jejich stávající informační činnosti. To vede k nárůstu počtu mladých lidí, kteří mají k informacím přístup.

Další informace: 

na českém 
portálu Eurodesk.cz na evropském
portálu Eurodesk.eu na evropském 
portálu pro mládež

 

na Instagramu
@eurodesk_cz na Facebooku
@mladezvakci v newsletterech DZS

 

Novinky

Nejsou k dispozici žádné novinky

Nejbližší událost

Nejsou k dispozici žádné termíny