Sítě a centralizované aktivity / Eurodesk

Eurodesk

Eurodesk je evropská informační síť, která umožňuje mladým lidem a pracovníkům s mládeží snadný a rychlý přístup k informacím týkajících se studia, práce v zahraničí, cestování nebo dobrovolnictví. Eurodesk spravuje rovněž Evropský portál pro mládež a disponuje sítí partnerů, kteří poskytují informace a pořádají akce přímo v regionech České republiky. 

Kontakty

Mgr. Michaela Ducháčková Oddělení projektů a sítí mládeže

E-mail:
michaeladuchackovadzscz
Telefon:
+420 221 850 901

Ing. Lenka Henebergová vedoucí sekce školního, odborného vzdělávání a mládeže

E-mail:
lenkahenebergovadzscz
Telefon:
+420 221 850 108

Mgr. Petra E. Votočková vedoucí Odboru mládeže

E-mail:
petravotockovadzscz
Telefon:
+420 221 850 950