Sítě a centralizované aktivity / Eurodesk

Eurodesk

Eurodesk je evropská informační síť, která umožňuje mladým lidem a pracovníkům s mládeží snadný a rychlý přístup k informacím týkajících se studia, práce v zahraničí, cestování nebo dobrovolnictví. Eurodesk spravuje rovněž Evropský portál pro mládež a disponuje sítí partnerů, kteří poskytují informace a pořádají akce přímo v regionech České republiky. 

Publikace ke stažení

Datum Název Typ Popis
20. 6. 2018 Zažij svět! pdf Publikace s osobními příběhy a zkušenostmi těch, kteří se nebáli splnit si svá přání a vycestovali do zahraničí za poznáním a novými zážitky.
20. 6. 2018 Strukturovaný dialog a participace mládeže pdf Publikace je určena zkušeným i nezkušeným předkladatelům projektů Erasmus+ v oblasti neformálního vzdělávání mládeže, kteří cílí na participační aspekty práce s mládeží.
20. 6. 2018 Sociální začleňování v projektech programu Erasmus+ mládež pdf Součástí publikace jsou zajímavé statistiky vzešlé z výzkumné sítě RAY a příklady dobré praxe podpořených projektů z programu Erasmus+ mládež v oblasti inkluze.
20. 6. 2018 Erasmus+ mládež: Příklady dobré praxe v oblasti Evropské dobrovolné služby pdf Publikace s projekty, které byly nominovány na Pečeť kvality, kterou uděluje každý rok Dům zahraniční spolupráce.
20. 6. 2018 Erasmus+ mládež pdf Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+ mládež. Aktualizované vydání, 2016. 
20. 6. 2018 Dobrovolnictví pdf Publikace o možnostech dobrovolnictví u nás i v zahraničí vydané ve spolupráci s NICM a Europassem. 
20. 6. 2018 Práce v zahraničí pdf Nové vydání publikace o možnostech pracovního uplatnění v zahraničí vydané ve spolupráci s NICM a Europassem. 
20. 6. 2018 Studium v zahraničí pdf Publikace o možnostech studia v zahraničí vydané ve spolupráci s NICM a Europassem. 
20. 6. 2018 Co ti brání v podnikání pdf Užitečná brožura pro všechny mladé lidi, kteří by chtěli začít podnikat. Najdete v ní i inspirativní příběhy úspěšných podnikatelů. Publikace byla vytvořena ve spolupráci s NICM.  
20. 6. 2018 Průvodce Interkulturní komunikací pdf Praktická příručka pro práci s mládeží v kontextu interkulturní komunikace.