Sítě a centralizované aktivity / Eurodesk

Eurodesk

Eurodesk je evropská informační síť, která umožňuje mladým lidem a pracovníkům s mládeží snadný a rychlý přístup k informacím týkajících se studia, práce v zahraničí, cestování nebo dobrovolnictví. Eurodesk spravuje rovněž Evropský portál pro mládež a disponuje sítí partnerů, kteří poskytují informace a pořádají akce přímo v regionech České republiky. 

Publikace ke stažení

Datum Název Typ Popis
20. 6. 2018 Experience Europe pdf Zkušenosti těch, kteří v zahraničí studovali, pracovali, cestovali, byli na stáži nebo jako dobrovolníci. 
20. 6. 2018 Pečeť kvality 2017 Erasmus+ mládež pdf
20. 6. 2018 Czech Republic through the eyes of EVS volunteers pdf
9. 2. 2016 Dobrovolnictví pdf Nové vydání publikace o možnostech dobrovolnictví u nás i v zahraničí vydané ve spolupráci s NICM a Europassem.
9. 2. 2016 Studium v zahraničí pdf Nové vydání publikace o možnostech studia v zahraničí vydané ve spolupráci s NICM a Europassem.
9. 2. 2016 Práce v zahraničí pdf Nové vydání publikace o možnostech pracovního uplatnění v zahraničí vydané ve spolupráci s NICM a Europassem.
9. 2. 2016 Jak se zapojit do neformálního vzdělávání s grantovou podporou programu Erasmus+ mládež pdf Publikace pro ty, kteří by rádi podali projekt v oblasti mládeže a získali grant z programu Erasmus+.
9. 2. 2016 Co ti brání v podnikání? pdf Publikace vydaná ve spolupráci s NICM pro všechny, kteří by rádi začali samostatně podnikat.
9. 2. 2016 Průvodce interkulturní komunikací pdf Překlad publikace vytvořené organizací SALTO – praktická příručka pro práci s mládeží v kontextu interkulturní komunikace.  
9. 2. 2016 Experience Europe pdf Zkušenosti mladých lidí z různými typy zahraničních mobilit.