Tento web poskytuje informace k minulému období (2014-2020)

| Nové programové období najdete na webu DZS

Sítě a centralizované aktivity / Euroguidance

Euroguidance

Síť Evropské komise Euroguidance tvoří spolupracující Centra ve 34 evropských zemích, jejichž cílem je podpora evropské dimenze poradenství a mobility. Cílovou skupinou programu jsou poradenští pracovníci z oblasti vzdělávání, zaměstnanosti, poradci působící v  neziskovém sektoru a další poskytovatelé poradenských služeb.

Základní informace

 

Euroguidance je evropská síť, kterou vytvořila Evropská komise za účelem sladění různorodých přístupů k poradenství v Evropě. Cílem českého Centra Euroguidance je zprostředkovat odborné i laické veřejnosti zkušenosti z evropských zemí v oblasti celoživotního kariérového poradenství a šířit v zahraničí české příklady dobré praxe v oblasti poradenství.

Cíle programu naplňuje Euroguidance těmito aktivitami:

  • podporou mobility poradenských pracovníků,
  • sdílením informací o metodách, přístupech a příkladech dobré praxe v oblasti poradenství,
  • poskytováním informací o vzdělávacích příležitostech pro poradce,
  • podporou poradenských center a poskytováním informací o možnostech mobility,
  • správou portálu LOQE/Ploteus.

České Centrum Euroguidance podporuje celoživotní poradenství v České republice informační a publikační činností, vzdělávacími aktivitami pro poradce, podporou odborné činnosti v oblasti poradenství i činností v rámci Národního poradenského fóra.

Více informací o českém Centru Euroguidance najdete na webových stránkách www.euroguidance.cz

Facebookové stránky Centra Euroguidance naleznete zde

Informace o celoevropské síti Euroguidance jsou k dispozici na www.euroguidance.eu

Novinky

Nejsou k dispozici žádné novinky

Nejbližší událost

Nejsou k dispozici žádné termíny