Tento web poskytuje informace k minulému období (2014-2020)

| Nové programové období najdete na webu DZS

Sítě a centralizované aktivity / Euroguidance

Euroguidance

Síť Evropské komise Euroguidance tvoří spolupracující Centra ve 34 evropských zemích, jejichž cílem je podpora evropské dimenze poradenství a mobility. Cílovou skupinou programu jsou poradenští pracovníci z oblasti vzdělávání, zaměstnanosti, poradci působící v  neziskovém sektoru a další poskytovatelé poradenských služeb.

Publikace

Datum Název Typ Popis
1. 4. 2014 The National Career Counselling Awards 2012 pdf Examples of good practice from Bulgaria, Czech Republic, and Slovakia.
1. 4. 2014 The National Career Counselling Awards 2013 pdf Examples of good practice from Bulgaria, Czech Republic, Lithuania, and Slovakia.
1. 4. 2014 Sborník z Národní ceny kariérového poradenství 2009 pdf
1. 4. 2014 Sborník z Národní ceny kariérového poradenství 2010 pdf
1. 4. 2014 Sborník z Národní ceny kariérového poradenství 2011 pdf
1. 4. 2014 Sborník z Národní ceny kariérového poradenství 2012 pdf
1. 4. 2014 Sborník z Národní ceny kariérového poradenství 2013 pdf
31. 3. 2014 Multikulturní poradenství pdf ed. Mika Launikari a Sauli Puukari, 2005
31. 3. 2014 Sociodynamické poradenství pdf R. Vance Peavy, 1997
3. 10. 2022 Kariérový rozvoj na pracovišti pdf CEDEFOP, 2008