Sítě a centralizované aktivity / Euroguidance

Euroguidance

Síť Evropské komise Euroguidance tvoří spolupracující Centra ve 34 evropských zemích, jejichž cílem je podpora evropské dimenze poradenství a mobility. Cílovou skupinou programu jsou poradenští pracovníci z oblasti vzdělávání, zaměstnanosti, poradci působící v  neziskovém sektoru a další poskytovatelé poradenských služeb.

Výzva na zasílání článků do Zpravodaje Euroguidance

Přispějte do Zpravodaje Euroguidance - uzávěrka příspěvků prodloužena!

Chcete představit novou metodu nebo přístup použitelný v kariérovém poradenství?
Podílíte se na zajímavém projektu v této oblasti?
Narazili jste na publikaci inspirativní pro kariérové poradce

Napište text k tématu kariérového poradenství a připojte svůj krátký pracovní profil na email euroguidance@naep.cz nejpozději do 31. října 2014.

 

Text bude uveřejněn v dalším čísle našeho Zpravodaje. Předchozí číslo Zpravodaje s řadou podnětných příspěvků naleznete zde.

 

 

 

Termín: 31. 10. 2014 23:55

Zpět na detail aktivity