Tento web poskytuje informace k minulému období (2014-2020)

| Nové programové období najdete na webu DZS

Sítě a centralizované aktivity

Sítě a centralizované aktivity

Program Erasmus+ využívá odborné podpory informačních a poradenských sítí Euroguidance, Eurodesk a Epale. Učitelům a školám poskytují podporu národní podpůrná střediska eTwinning.

Sítě a centralizované aktivity

Centralizované aktivity -  aktivity, které spravuje Výkonná agentura v Bruselu. V rámci těchto aktivit je možné realizovat projekty v rámci Jean Monnet, Sportu, projekty Mobility a Spolupráce.

Epale - v přípravě.

eTwinning - podpora on-line spolupráci škol a učitelů na dálku za pomoci informačních a komunikačních technologií.

Eurodesk - evropská informační síť pro mládež, umožňuje mladým lidem a pracovníkům s mládeží snadný a rychlý přístup k evropským informacím týkající se studia, práce v zahraničí, cestování nebo dobrovolnictví. Eurodesk podporuje zejména oblast mládeže v rámci vzdělávacího programu Erasmus+, nabízí informace o aktuálních stážích, krátkodobých pracovních příležitostech pro mladé lidi nebo informace o zajímavých mezinárodních projektech.

Euroguidance - síť středisek v 38 zemích, jejichž cílem je podpora evropské dimenze v poradenství a poskytování informací v oblasti mobility. Cílovou skupinou programu jsou poradenští pracovníci z oblasti vzdělávání, zaměstnanosti, poradci působící v  neziskovém sektoru i soukromí poskytovatelé poradenských služeb.

Sítě a centralizované aktivity

 • Centralizované aktivity

  Centralizované aktivity

  Část programu Erasmus+ spravuje přímo Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA), výkonný orgán Evropské komise se sídlem v Bruselu. Pod EACEA spadají některé aktivity ve všech třech Klíčových akcích programu Erasmus+. Tyto aktivity jsou označovány jako tzv. centralizované.

 • Epale

  Epale

  EPALE je vícejazyčná virtuální komunita odborníků z oblasti vzdělávání dospělých, která umožňuje přístup k nejnovějším zprávám, trendům a dokumentům ve vzdělávání dospělých z celé Evropy. Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské komise a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Příjemcem grantu Epale National Support Services (NSS) je Dům zahraniční spolupráce.

 • eTwinning

  eTwinning

  Aktivita eTwinning podporuje on-line spolupráci škol a učitelů na dálku za pomoci digitálních technologií.

 • Eurodesk

  Eurodesk

  Eurodesk je evropská informační síť, která umožňuje mladým lidem a pracovníkům s mládeží snadný a rychlý přístup k informacím týkajících se studia, práce v zahraničí, cestování nebo dobrovolnictví. Eurodesk spravuje rovněž Evropský portál pro mládež a disponuje sítí partnerů, kteří poskytují informace a pořádají akce přímo v regionech České republiky. 

 • Euroguidance

  Euroguidance

  Síť Evropské komise Euroguidance tvoří spolupracující Centra ve 34 evropských zemích, jejichž cílem je podpora evropské dimenze poradenství a mobility. Cílovou skupinou programu jsou poradenští pracovníci z oblasti vzdělávání, zaměstnanosti, poradci působící v  neziskovém sektoru a další poskytovatelé poradenských služeb.