Tento web poskytuje informace k minulému období (2014-2020)

| Nové programové období najdete na webu DZS

Contacts

RK Lucie Boukalová

Email:
lucieboukalovadzscz

Ing. Jana Burešová

Email:
janaburesovadzscz
Phone:
+420 221 850 603

RK Martin Fišer

Email:
martinfiserdzscz

Mgr. Karolina Füllsacková

Email:
karolinafullsackovadzscz
Phone:
+420 221 850 307

RK Daniel Grigar

Email:
danielgrigardzscz

RK Kateřina Hadravová

Email:
katerinahadravovadzscz

Mgr. Jana Halamová

Email:
janahalamovadzscz
Phone:
+420 221 850 618

Ing. Olga Heclová

Email:
olgaheclovadzscz
Phone:
+420 221 850 607

Ing. Lenka Henebergová

Email:
lenkahenebergovadzscz
Phone:
+420 221 850 108

Ing. Josef Heriban

Email:
josefheribandzscz
Phone:
+420 221 850 614

RK Pavla Heyduková

Email:
pavlaheydukovadzscz

Bc. Martina Horváthová

Email:
martinahorvathovadzscz
Phone:
+420 221 850 940

Ing. Michaela Irišková

Email:
michaelairiskovadzscz
Phone:
+420 221 850 414

PaedDr. Martina Jeřichová

Email:
martinajerichovadzscz
Phone:
+420 221 850 407

RK Petr Kantor

Email:
petrkantordzscz

RK Markéta Kavalíková

Email:
marketakavalikovadzscz

Ing. Lucie Kelblová

Email:
luciekelblovadzscz
Phone:
+420 221 850 711

Ing. Roman Klepetko

Email:
romanklepetkodzscz
Phone:
+420 221 850 601

RK Michaela Kosíková

Email:
michaelakosikovadzscz

RK Jana Kotalová

Email:
janakotalovadzscz

Mgr. Terezie Kracíková

Email:
tereziekracikovadzscz
Phone:
+420 221 850 602

Mgr. Pavlína Kroužková

Email:
pavlinakrouzkovadzscz
Phone:
+420 221 850 108

Ing. Daniela Krtičková

Email:
danielakrtickovadzscz
Phone:
+420 221 850 708

RK Petra Krulišová

Email:
petrakrulisovadzscz

RK Kateřina Křikavová

Email:
katerinakrikavovadzscz

Ing. Vladimíra Kyselková

Email:
vladimirakyselkovadzscz
Phone:
+420 221 850 311

RK Zdeňka Lammelová

Email:
zdenkalammelovadzscz

Mgr. Kateřina Lisnerová

Email:
katerinalisnerovadzscz
Phone:
+420 221 850 409

RK Petra Lišková

Email:
petraliskovadzscz

Bc. Marie Machová DiS.

Email:
mariemachovadzscz
Phone:
+420 221 850 402

Ing. Dominika Masopustová

Email:
dominikamasopustovadzscz
Phone:
+420 221 850 310

RK Dagmar Mega

Email:
dagmarmegadzscz

Ing. Jitka Morčušová

Email:
jitkamorcusovadzscz
Phone:
+420 221 850 700

MgA. Václav Mottl

Email:
vaclavmottldzscz
Phone:
+420 221 850 908

Mgr. Lucie Münchová

Email:
luciemunchovadzscz
Phone:
+420 221 850 301

PhDr. Barbora Musilová

Email:
barboramusilovadzscz
Phone:
+420 221 850 302

Mgr. Kristýna Navrátilová

Email:
kristynanavratilovadzscz
Phone:
+420 221 850 412

Ing. Pavla Nováková

Email:
pavlanovakovadzscz
Phone:
+420 221 850 304

Mgr. Hana Onisková

Email:
hanaoniskovadzscz
Phone:
+420 221 850 308

Mgr. Barbora Pavelková

Email:
barborapavelkovadzscz
Phone:
+420 221 850 701

RNDr. Helena Pavlíková

Email:
helenapavlikovadzscz
Phone:
+420 221 850 615

Ing. Dana Petrova

Email:
danapetrovadzscz
Phone:
+420 221 850 100

RK Doubravka Pichrtová

Email:
doubravkapichrtovadzscz

Mgr. Simona Pikálková Ph.D.

Email:
simonapikalkovadzscz
Phone:
+420 221 850 616

Mgr. Helena Pintová

Email:
helenapintovadzscz
Phone:
+420 221 850 606

RK Olga Prázová

Email:
olgaprazovadzscz

JUDr. Mgr. Šimon Presser

Email:
simonpresserdzscz
Phone:
+420 221 850 950

Mgr. Michaela Procházková

Email:
michaelaprochazkovadzscz
Phone:
+420 221 850 914

Mgr. Aneta Psotová

Email:
anetapsotovadzscz
Phone:
+420 221 850 309

Mgr. et Mgr. Barbora Scholzová

Email:
barborascholzovadzscz
Phone:
+420 221 850 413

Bc. Tina Skočilová

Email:
tinaskocilovadzscz
Phone:
+420 221 850 313

Ing. Jan Slavíček

Email:
janslavicekdzscz
Phone:
+420 221 850 605

Bc. Pavlína Slavíčková

Email:
pavlinaslavickovadzscz
Phone:
+420 221 850 901

Mgr. Helena Slivková

Email:
helenaslivkovadzscz
Phone:
+420 221 850 400

Mgr. Ivana Stránská

Email:
ivanastranskadzscz
Phone:
+420 221 850 404

RK Aneta Suchá

Email:
anetasuchadzscz

RK Lenka Svobodová

Email:
lenkasvobodovadzscz

RK Petra Svobodová

Email:
petrasvobodovadzscz

Mgr. Pavla Šabatková

Email:
pavlasabatkovadzscz
Phone:
+420 221 850 300

Bc. Jakub Šerák

Email:
jakubserakdzscz

Bc. Petra Ševčíková

Email:
petrasevcikovadzscz
Phone:
+420 221 850 710

RK Alžběta Šidlová

Email:
alzbetasidlovadzscz

PaedDr. Rudolf Šindelář

Email:
rudolfsindelardzscz
Phone:
+420 221 850 600

Mgr. Paulína Števíková

Email:
paulinastevikovadzscz
Phone:
+420 221 850 403

RK Tereza Šulcová

Email:
terezasulcovadzscz

Ing. Jakub Tesař

Email:
jakubtesardzscz
Phone:
+420 221 850 610

Mgr. Eva Teysslerová

Email:
evateysslerovadzscz
Phone:
+420 221 850 411

RK Barbora Tmějová

Email:
barboratmejovadzscz

Bc. Anna Tomenendalová

Email:
annatomenendalovadzscz
Phone:
+420 221 850 303

Mgr. Radka Topinková

Email:
radkatopinkovadzscz

Mgr. Alžběta Trtková

Email:
alzbetatrtkovadzscz
Phone:
+420 221 850 127

Mgr. Andrea Turynová

Email:
andreaturynovadzscz
Phone:
+420 221 850 617

Mgr. Alice Tužilová

Email:
alicetuzilovadzscz
Phone:
+420 221 850 410

Ing. Jitka Valchářová

Email:
jitkavalcharovadzscz

Mgr. Michala Velingerová

Email:
michalavelingerovadzscz
Phone:
+420 221 850 916

Bc. Jana Votrubová

Email:
janavotrubovadzscz
Phone:
+420 221 850 305